Air Service
Ocean Service
Inland Trucking Service
Warehousing

CÔNG TY LOGISTICS

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ kinh doanh hoạt động hàng không chung) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
Bốc xếp hàng hóa
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)

Xem thêm

Vì sao chọn chúng tôi

36500

chuyến hàng mỗi năm

365

đáp ứng 365 ngày

229

cán bộ công nhân viên

100

đầu xe vận chuyển

Khách hàng nói về chúng tôi

The overall use of flatsome is very VERY useful. It lacks very few, if any, things! I loved it and have created my first ever website Punsteronline.com! Best yet, flatsome gets free updates that are great! (and the support is amazing as well!:)

Mark Jance / Facebook

The overall use of flatsome is very VERY useful. It lacks very few, if any, things! I loved it and have created my first ever website Punsteronline.com! Best yet, flatsome gets free updates that are great! (and the support is amazing as well!:)

Mark Jance / Facebook

The overall use of flatsome is very VERY useful. It lacks very few, if any, things! I loved it and have created my first ever website Punsteronline.com! Best yet, flatsome gets free updates that are great! (and the support is amazing as well!:)

Mark Jance / Facebook

Thành viên các hiệp hội

Đối tác chiến lược

Liên hệ với chúng tôi