Các chủ sở hữu tiền phạt xe quá tải tăng gấp 4 lần

Chủ tàu quá tải hàng hóa trên 100% sẽ bị phạt từ 32 đến 36 triệu đồng, mức phạt tăng gấp 4 lần mức phạt hiện tại.

Bộ Giao thông vận tải đã đệ trình lên Chính phủ một dự thảo nghị định 171 sửa đổi với mức phạt tăng đối với hành vi xe tải quá tải.

Cụ thể, các quy tắc mới sẽ tăng trách nhiệm của các phương tiện truyền thông, không chỉ các trình điều khiển. Khi xe quá tải 40-60%, chủ phương tiện (cá nhân) sẽ bị phạt 12 – 14 triệu đồng; tổ chức và doanh nghiệp sẽ bị phạt 24-28 triệu đồng. Mức phạt tương ứng tăng lên tới 32-36 triệu chủ xe khi mang tải trên 100%. Hiện tại, mức phạt tối đa cho các cá nhân là 4 triệu và 8 triệu đồng cho hành vi này.

Với các cơ sở mới được mở rộng nếu quá tải, nó sẽ bị tước giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật, tem trong 12 tháng và phải điều chỉnh container theo quy định.

Cơ quan này cũng đề xuất dự thảo tăng trách nhiệm bốc hàng lên xe tại các nhà ga, cảng biển, kho hàng. Tiền phạt được đề xuất là 2 triệu cá nhân, tổ chức và 4 triệu khi xếp hàng quá tải trên 40%.

Tuy nhiên, dự thảo cũng gây áp lực cho tài xế khi mang tải quá nghiêm trọng nhưng không bị tước giấy phép lái xe khi quá tải 30% (các quy định hiện hành cho phép tước một tháng với hành vi này). Quá tải và 60% sẽ bị thu hồi giấy phép trong một tháng, thay vì hai tháng hiện tại.