Làm thế nào để xe tải để thiết lập tiêu chuẩn?

Theo Thông tư 42/2014 / TT-BGTVT mới ban hành Bộ GTVT 15/9, xe tải và xe tải có mái che, bể chứa xe hơi và xe tải phải đáp ứng một số quy định mới.

Quy định mới về xe tải thắt chặt tiêu chuẩn an toàn và chiến đấu quá tải
Theo đó, xe tải phải có kết cấu vững chắc, để đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển hàng hóa, với sàn, phía trước thùng, bên hông và phía sau. Coachwork không có cấu trúc để gắn các chi tiết và các thành phần dẫn đến khối lượng hàng hóa tăng lên. Đối với loại xe ô tô mui trần tải sơ mi rơ moóc được thiết kế để chở hàng hóa và container, họ phải khóa sắp xếp phanh của container.

Thân sau khi lắp đặt trên xe phải tuân thủ các yêu cầu sau:
– Giới hạn kích thước cho phép xe tuân thủ các quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia NTR 09: 2011 / BGTVT, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho ô tô Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia của thành phố 11 tháng 11 năm 2011 / BGTVT Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng và an toàn kỹ thuật cho xe kéo và sơ mi rơ moóc. ”
Ngoài ra, đối với xe tự đổ, xe tải, sau đó toàn bộ chiều dài của chiếc xe tải phải tuân thủ các yêu cầu của toàn bộ chiều dài của xe (L) theo quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.
– Chiều dài của đuôi (ROH) không lớn hơn 60% chiều dài cơ sở tính toán (WB) được xác định theo các nguyên tắc quy định trong Phụ lục III của Thông tư này.
Toàn bộ khối lượng cho phép xe tham gia giao thông và phân phối khối lượng trên trục sau khi lắp xe được xác định theo các nguyên tắc quy định trong Phụ lục III của Thông tư này.
Phân phối hàng loạt các vị trí quan trọng để kéo (kingpin) của sơ mi rơ moóc tải, bao gồm cả sơ mi rơ moóc chở container (trừ sơ mi rơ moóc chở container có chiều dài dưới 10 m) để đảm bảo không dưới 35% tổng số người tham gia giao thông được phép cho sơ mi rơ moóc được tải với tổng số ba trục trở lên; không ít hơn 40% của tất cả những người tham gia giao thông được phép bán sơ mi rơ moóc với tải trọng trục của cả hai.


Chiều cao của xe tải, khối lượng hàng hóa của thùng, bãi chứa phải tuân theo các quy định trong Phụ lục II của Thông tư này.
Thông tư cũng quy định về thân cây mui trần được bảo hiểm như sau: Đệm nên được quảng bá.
Khung mái được thiết kế để đảm bảo sự ổn định và an toàn khi lái xe khi tham gia giao thông, khoảng cách giữa hai thanh ngang của nóc khung (t) không nhỏ hơn 0,55 m.
Thông tư 42 có hiệu lực từ ngày 11 tháng 11 năm 2014 và thay thế Thông tư số 32/2012 / TT-BGTVT. Xem nội dung của Thông tư 42 / TT-BGTVT tại đây.
Khối lượng hàng hóa bằng bể chứa xe tải phải tuân thủ các yêu cầu sau:
a) Khối lượng hàng hóa của bể chứa xe tải Vt (không tính đến khối lượng hàng hóa cửa nạp) được xác định bởi hình học bên trong bể chứa và không lớn hơn khối lượng được xác định bởi khối lượng cho phép người tham gia giao thông vận tải chia cho trọng lượng cụ thể của hàng hóa vận chuyển được đề cập trong các tài liệu chuyên ngành hoặc gia tăng được công bố bởi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Trong đó vận tải hàng hóa có một phạm vi trọng lượng riêng của biến thể trong các giá trị trọng lực cụ thể được nêu ở giá trị trung bình của phạm vi biến thể.
b) Đối với bể chứa khí hóa lỏng có khả năng giãn nở trong quá trình vận chuyển hoặc được nạp vào bể chứa trong điều kiện áp suất và nhiệt độ, khối lượng chứa một số hàng hóa phải được xác định như sau: Vt = 0,9 VHH (VHH là bể chứa thể tích được xác định bởi hình học bên trong bể chứa nước).
c) Trong trường hợp không có tài liệu nào giới thiệu các tính năng và thông số kỹ thuật hoặc giữa giá trị khối lượng hàng hóa theo kết quả thử nghiệm chênh lệch 10% so với tài liệu giới thiệu các tính năng và thông số kỹ thuật của xe, khối lượng hàng hóa của bể chứa được xác định bằng phương pháp thử thực tế.